REZULTATY w zakresie budownictwa OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

2017 do nadal

Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski „Remont i przebudowa budynku Dworca PKP w Skawinie” – Inwestor UMiG Skawina, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2012 do nadal

zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór inwestorski Odtworzenia zabytkowego „Pałacyku Mieroszewskich” w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 18c  jako Ośrodka  Szkoleniowo – Konferencyjnego  z zapleczem gastronomicznym– Inwestor  Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2016 do 2017

nadzór inwestorski Budowy budynku biurowo – usługowego z podziemnym parkingiem w Katowicach przy ul. Roździeńskiego (pow. ok. 8 100 m2) – Inwestor BREMA Sp. z o.o. Katowice;

2014 do 2015

nadzór inwestorski inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku Gminnego w Ornontowicach”, Inwestor Gmina Ornontowice, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2014 do 2015

nadzór inwestorski inwestycji pn.: „Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku użyteczności publicznej przy  ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7 w Katowicach”, Inwestor KZGM Katowice;

2014 do 2014

nadzór inwestorski inwestycji pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze  – wycinka zieleni – Etap I i Etap II.”;

2012 do 2013

Inżynier Kontraktu „Rewitalizacja Centrum Połomii” (remont kapitalny zabytkowej plebanii z adaptacją na centrum kultury (obiekt wpisany do rejestru zabytków), budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, szatni przy boisku, sceny z zapleczem, modernizacja kanalizacji deszczowej) – Inwestor Gmina Mszana;

2012 do 2012

nadzór inwestorski wielobranżowego nad realizacją zadania pn.: „Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej / Kopalnianej w Knurowie”;

2011 do 2013

nadzór inwestorski remontu kapitalnego i rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie;

2010 do 2011

Inwestor Zastępczy przebudowy budynku biurowego oraz budowy obiektu pomocniczego na siedzibę Urzędu Celnego w Bielsku Białej, ul. Regera (pow. ok. 3 000 m2) – Inwestor Izba Celna w Katowicach;

2009 do 2010

zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór inwestorski adaptacji i remontu kapitalnego  siedziby Firmy COMEF w Katowicach Ligocie;

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI