REZULTATY w zakresie budownictwa obiektów SŁUŻBY ZDROWIA

2019 do nadal

Inwestor Zastępczy / nadzór inwestorski: „Budowa SOR w szpitalu MSWiA w Katowicach” (powierzchnia ok. 5 000 m2) – Inwestor SP ZOZ MSWiA w Katowicach, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2018 do nadal

Inwestor Zastępczy / nadzór inwestorski: „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” (powierzchnia ok. 15 000 m2) – Inwestor 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2018 do nadal

Inwestor Zastępczy / nadzór inwestorski: „Remont i przebudowa budynku SOR” (powierzchnia ok. 4 000 m2) – Inwestor 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2018 do nadal

Inwestor Zastępczy / nadzór inwestorski: „Remont i przebudowa budynku nr 10 i tlenowni” (powierzchnia ok. 2 000 m2) – Inwestor 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2014 do 2017

Inwestor Zastępczy / nadzór inwestorski: „Przebudowy i rozbudowy budynków nr 1 oraz 12, przebudowy kuchni szpitalnej oraz modernizacja zewnętrznych sieci cieplnych” (powierzchnia ok. 6 000 m2) – Inwestor 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2010 do nadal

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski: „Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych w WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” (powierzchnia ok. 150 000 m2) – Inwestor WSS nr 5;

2014 do 2016

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski: „Nadbudowa i przebudowa łącznika A1, rozbudowa oddziału rehabilitacji wraz dobudową dwóch wind zewnętrznych na ścianie bloku łóżkowego z modernizacją układu zasilania oraz instalacji elektrycznych w WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” (powierzchnia ok. 3 000 m2) – Inwestor WSS nr 5;

2014 do 2016

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – dobudowa 2 wind zewnętrznych towarowo-osobowych do budynku Trzonu Komunikacyjnego” (powierzchnia ok. 2 000 m2) – Inwestor WSS nr 5;

2013 do 2014

Nadzór Inwestorski „Budowa pawilonu szpitalnego „Centrum Zdrowia Kobiety i  Dziecka” w Zabrzu (powierzchnia ok 4 000 m2) – Inwestor Gmina Zabrze;

2013 do 2013

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski: „Przebudowa pomieszczeń administracyjno – technicznych na potrzeby apteki szpitalnej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”  (powierzchnia ok. 600 m2) – Inwestor WSS nr 5;

2010 do 2013

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski: „Utworzenie centrum urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św.  Barbary w Sosnowcu” (powierzchnia ok. 2 000 m2) – Inwestor WSS nr 5;

2011 do 2013

Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski rozbudowy NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach (powierzchnia całkowita ok. 3 600 m2) – Inwestor MED. HOLDING SA;

2009 do 2010

zastępstwo inwestycyjne przebudowy zabytkowego budynku na drugi oddział Prywatnej Kliniki Urologicznej UROVITA Sp. z o.o. w Chorzowie (powierzchnia ok. 2 000 m2) , obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2008 do 2010

zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór inwestorski przebudowy z rozbudową Szpitala Sióstr Elżbietanek w Warszawie, ul. Goszczyńskiego 1, Inwestor „PLATINUM HOSPITALS” S.A. z siedzibą w Warszawie (powierzchnia początkowa ok. 15 000 m2, planowana ok. 25 000 m2) , obiekt wpisany do rejestru zabytków;

2009 – 2009

odbiory końcowe przebudowy z rozbudową Poradni Rehabilitacyjnej (NZOZ) z zespołem zabiegowym ADO – MED A.H.J. KURCZYK S.J. w Chorzowie;

2009 – 2009

odbiory końcowe przebudowy z rozbudową Kliniki Kardiologii „CENTRUM  KARDIOLOGII” Sp. z o.o. w Józefowie k. Warszawy;

2004 – 2005

program inwestycyjny rozbudowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,  współpraca przy projekcie wstępnym architektonicznym i funkcjonalnym;

2003 – 2004

zastępstwo inwestycyjne przebudowy z rozbudową Prywatnej Kliniki Urologicznej UROVITA Sp. z o.o. w Chorzowie, obiekt wpisany do rejestru zabytków;

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

ativa@ativa.com.pl

+48 513 168 685
+48 507 090 370

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI