OFERTA

Firma „ATIVA” J. KURATOW prowadzi działalność w obszarze inwestycyjnym, doradztwa, konsultingu oraz handlu i usług, a w tym:

 • zastępstwo inwestycyjne,
 • nadzór inwestorski nad wykonawstwem, jakością, kosztami, rozliczeniem;
 • odbiory i przekazanie do eksploatacji;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz;
 • przeglądy okresowe obiektów, a w tym instalacji ppoż. i sygnalizacyjnych;
 • opracowanie koncepcji inwestycji, analiz wykonalności, biznes planów;
 • sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej i uzgodnień;
 • sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji powykonawczej;
 • przygotowanie inwestycji do realizacji;
 • przeprowadzanie przetargów na projektantów i wykonawców;
 • uzyskanie stosownych pozwoleń;
 • pozyskanie źródeł finansowania;
 • rozliczanie dotacji.

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI