Budujemy przyszłość

O NAS

 

Firma „ATIVA” J. KURATOW

Od 2001 roku profesjonalnie realizuje zastępstwo inwestycyjne i/lub nadzór inwestorski przygotowania i realizacji dowolnych obiektów budowlanych na terenie Polski.


W zależności od potrzeb i zakresu zadań Firma „ATIVA” J. KURATOW zatrudniając doskonale wykwalifikowane i kompetentne kadry współpracuje z doświadczonymi i renomowanymi firmami projektowymi, wykonawczymi, biegłymi rzeczoznawcami, dostawcami materiałów, wyposażenia, technologii oraz z instytucjami finansowymi i kancelariami prawnymi.


Atutem Zespołu jest staranne i wielostronne przygotowanie teoretyczne oraz ponad dwudziestoletnie, praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu.
Nasza Kadra biegle posługuje się również językami angielskim, mając znaczne doświadczenie w obsłudze inwestycji dla inwestorów zagranicznych zwłaszcza z Niemiec, Włoch, Korei Południowej, Belgii i Stanów Zjednoczonych.

WSPÓŁPRACA

W ramach współpracy „ATIVA” J. KURATOW na każdym jej etapie reprezentuje i chroni interesy Inwestora działając w Jego imieniu oraz na Jego rzecz, dążąc przede wszystkim do:

  • optymalizacji procesu inwestycyjnego,
  • weryfikacji oraz minimalizacji kosztów,
  • uzyskania najwyższej jakości robót, materiałów, urządzeń i technologii,
  • dotrzymania terminów realizacji,
  • stałego przestrzegania przez wszystkich uczestników prac przepisów prawa,  a w szczególności prawa budowlanego oraz norm polskich i europejskich.

lat doświadczenia

zrealizowanych inwestycji

nadzorowanych inwestycji

profesjonalizmu i zaangażowania

oferta

Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy

realizacje

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Opinie i ekspertyzy techniczne

Obiekty służby zdrowia

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty handlowe

Obiekty przemysłowe

Obiekty hotelowe

Budownictwo mieszkaniowe

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI