Technical inspections of building objects

Prawo budowlane w art. 62 nakłada na Właścicieli i/lub Zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania ich technicznych kontroli w zależności od przypadku są to przeglądy półroczne, roczne lub pięcioletnie. Oferujemy Państwo sprawne przeprowadzenie takich przeglądów, co każdorazowo jest potwierdzane stosownym protokołem z kontroli oraz wpisem w książkę obiektu budowlanego.

practical experience in management and organization of investment processes and business

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

CONTACT US