ATUTY

Bezpieczeństwo

Interesów Inwestora, jako absolutny priorytet, w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej, polskimi i europejskimi normami, a także dobrymi praktykami biznesowymi.

Wsparcie

Inwestora wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu, prowadzeniu, rozruchu i utrzymaniu inwestycji budowlanych, a w tym produkcyjno-magazynowych,  na terenach górniczych i poprzemysłowych.

Zaufanie

zbudowane na pozytywnych rekomendacjach Inwestorów współpracujących z ATIVA od samego pomysłu na inwestycję m.in. JERONIMO MARTINS POLSKA, BRAND SPRINGS, HOTELE DIAMENT, DELTA TRANS, ELPLAST, FINAL, DBL, STYLEHOTELS, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Barbary w Sosnowcu, 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY w Krakowie.

Doświadczenie

w przeprowadzeniu wszelkich procedur administracyjnych i urzędowych, w przetargach na projektantów i wykonawców robót budowlanych, we współpracy z instytucjami finansującymi i dofinansującymi oraz we wszelkich innych działaniach niezbędnych do realizacji wielu różnych obiektów budowlanych.

Zespół

kompetentnych, profesjonalnych i rzetelnych inżynierów, od lat ze sobą współpracujących by osiągać cel, jakim jest każdy nowy obiekt spełniający wymagania Inwestora.

Wysokie standardy

 wypracowane poprzez wieloletnie doświadczenie pozwalają na wdrożenie i dopasowanie procedur, wymagań i dokumentów odpowiadających indywidualnym potrzebom Inwestorów krajowych i zagranicznych.

Dyspozycyjność

 i krótki czas reakcji w nagłych sytuacjach.

Zaplecze techniczne

 w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przyrządy kontrolne i pomiarowe, samochody (w tym terenowe).

Pozytywne postrzeganie

w wyniku wieloletniej współpracy z istotnymi dla sprawnej realizacji inwestycji urzędami i instytucjami, jak np. urzędy miast, starostwa, zarządy specjalnych stref ekonomicznych, Straż Pożarna, Sanepid, PINB, PEC, PWiK, Tauron, inni dostawcy mediów itp.

Kompleksowość

 usług po przez możliwość dołączenie do Zespołu specjalistów z innych branż, np. geologii, geotechniki, geodezji, archeologii, biegłych, rzeczoznawców, kosztorysantów, ekonomistów, specjalistycznych projektantów.

Gotowość

 do podejmowania poważnych zadań i ich właściwej realizacji.

Ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000 złotych.

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI