STRONA GŁÓWNA

  J. KURATOW
od 2001 roku prowadzi działalność w obszarze inwestycyjnym, doradztwa gospodarczego, konsultingu oraz handlu i usług.
Począwszy od 2003 roku podstawą działalności jest profesjonalne zastępstwo inwestycyjne oraz  nadzór inwestorski różnorodnych obiektów.
 
 J. KURATOW
na każdym etapie współpracy reprezentuje i chroni interesy Inwestora działając w Jego imieniu oraz na Jego rzecz, dążąc przede wszystkim do:
  • optymalizacji procesu inwestycyjnego,
  • weryfikacji oraz minimalizacji kosztów,
  • uzyskania najwyższej jakości robót, materiałów, urządzeń i technologii,
  • dotrzymania terminów realizacji,
  • stałego przestrzegania przez wszystkich uczestników prac przepisów prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz norm polskich i europejskich.
 J. KURATOW
sprawy inwestycyjne prowadzi Zespół osób o wysokich kwalifikacjach, wieloletnim doświadczeniu i stosownych uprawnieniach pod kierunkiem Pana Jerzego KURATOW – magistra inżyniera budownictwa, zamieszkałego 44 – 100 GLIWICE, ul. Kozielska 254, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr Ktw 124/81, członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny SLK/BO/4284/06.
Atutem Zespołu jest staranne i wszechstronne przygotowanie teoretyczne oraz wieloletnie praktyczne doświadczenia w budownictwie, a także w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu.
 
 J. KURATOW
w zależności od potrzeb i zakresu zadań współpracuje z doświadczonymi i renomowanymi firmami projektowymi, wykonawczymi, biegłymi rzeczoznawcami, dostawcami materiałów, wyposażenia, technologii oraz z instytucjami finansowymi i kancelariami prawnymi, a do Zespołu dołączane są doskonale wykwalifikowane i kompetentne kadry.
 J. KURATOW
w bieżącej działalności wykorzystuje nowoczesny sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (Windows, MS Office, AutoCAD 2010, Zuzia 10 i in.), profesjonalne narzędzia pomiarowe oraz różnego rodzaju środki transportu i komunikacji.
 J. KURATOW
rozpoczyna współpracę niezwłocznie po określeniu jej szczegółowego zakresu, zasad wynagradzania oraz zawarciu stosownej umowy i kontynuuje ją do zakończenia i rozliczenia inwestycji, a także ewentualnie do upływu okresów gwarancyjnych.